상담전화 바로걸기
Skip to menu

Đăng ký đặt lịch tư vấn

Ngày thường
Buổi sáng 10:00 ~ 12:00
Buổi chiều 13:00 ~ 18:00
(Hạn tiếp nhận 17 giờ)

Hướng dẫn hỗ trợ

Tư vấn bạo lực gia đình/ bạo hành tình dục

053-745-4508 / 053-741-3288
© k2s0o2d0e0s1i0g1n. ALL RIGHTS RESERVED.