상담전화 바로걸기
Skip to menu

Trung tâm tư vấn cho phụ nữ nhập cư Daegu ?

Cung cấp các dịch vụ cho người Phụ nữ nhập cư bị bạo lực (Bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, mại dâm) như dịch vụ tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa, đồng hành y tế và pháp luật trong quá trình điều tra xét xử khi cần thiết, liên kết với cơ sở bảo vệ.

☎ Tư vấn qua điện thoại

Từ thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần
Sáng 9:00~12:00, Chiều 13:00~18:00
(Có nhân viên tư vấn bằng tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật ngoài ra còn có thể dịch bằng ngôn ngữ khác nếu có đặt trước.)

☎ 053-745-4508, 053-741-3288

Tư vấn đặt trước

Có thể chính xác hơn nếu người bị hại sắp xếp trước tình huống và nội dung câu hỏi của mình khi xin tư vấn.

Nếu chọn thời gian mong muốn khi viết đơn đăng ký tư vấn trực tuyến, sau khi xem xét và sắp xếp lịch đặt chỗ phù hợp với lịch của người yêu cầu sẽ tiến hành tư vấn.
Viết đơn đăng ký tư vấn

Tư vấn trực tuyến

Các bài báo được viết trên bảng thông báo tư vấn không gian mạng là bí mật. Nó không được đọc bởi bất kỳ ai khác ngoài tác giả và văn phòng cố vấn. Hãy viết một cách tự tin.
Nếu chọn thời gian mong muốn khi viết đơn đăng ký tư vấn trực tuyến, sau khi xem xét sẽ sắp xếp lịch đặt chỗ phù hợp với lịch của người yêu cấu rồi tiến hành tư vấn. Viết đơn đăng ký tư vấn
© k2s0o2d0e0s1i0g1n. ALL RIGHTS RESERVED.